Ständig etta hos bankkunderna
Handelsbanken i Hudiksvall är ett av alla de kontor i landet som har som mål att ge kunderna en vardagsservice i världsklass, eftersom ett av målen för Handelsbanken som helhet är just att ha de mest nöjda bankkunderna. Ett mål som de enligt Svensk Kvalitetsindex uppnått ända sedan mätningarna startade 1989 genom att varje år ligga i topp bland storbankerna. Sitt andra mål, att ha högre lönsamhet än konkurrenterna, uppnådde de redan för 38 år sedan enligt Thony Nylund, bankchef på Hudiksvallskontoret. Och fortfarande är det kundnöjdheten och lönsamheten som sätts upp som främsta mål inför varje nytt år.
Thony Nylund, som började på Handelsbanken i Ånge 1990 och utsågs till bankdirektör på Hudiksvallskontoret för elva år sedan, berättar att Handelsbanken med sina totalt 461 kontor idag är den mest heltäckande banken i landet. Totalt sett har Handelsbanken också hela spektrat av kunder, från den enskilda privatpersonen till de stora multinationella, börsnoterade företagen. Också Hudiksvall har en bra spridning på kunderna enligt Thony.
– Vi har en bra privatmarknad och är relativt stora på bolånesidan med Stadshypotek som bottenlåneinstitut. Dessutom har vi en hel del bostadsrättsföreningar och privatägda företag inom olika branscher.
En bredd i kundstocken som borgar för trygghet enligt honom.

Handelsbankens styrka är enligt Thony närheten och tillgängligheten för kunderna, som de medvetet satsat hårt på.
– Den som ringer till Handelsbanken i Hudiksvall kommer till exempel alltid direkt till kontoret istället för till någon anonym växel ute i landet, säger han som exempel.
På hemsidan finns också alla direktnummer och mejladresser till de anställda för att kunderna alltid ska kunna nå sin kontaktperson under kontorstid. Dessutom går det att få personlig kontakt via telefon även efter stängning genom en speciell kundtjänst, Handelsbanken Direkt. Via internet, mobiltjänsten eller telesvar kan man också utföra sina personliga ärenden när som helst på dygnet. Samtliga dessa tjänster är också kostnadsfria, vilket bland annat resulterat i att Handelsbanken nyligen blev utsedd till ”Årets Affärbank 2011”.

Decentraliseringen har stått i fokus i Handelsbanken sedan början av 70-talet vilket i korthet innebär att det lokala kontoret är ansvarigt för alla kunder, har stark lokal närvaro och lokal beslutskraft. Kunderna kan alltid vända sig till en och samma kontaktperson, oavsett vilken typ av tjänst de behöver. Alla ärenden handläggs av kundansvarig som har egen beslutanderätt och som vid behov hämtar in den spetskompetens som behövs via andra avdelningar eller centralt. Även om vissa ärenden läggs hos något av dotterbolagen, till exempel Stadshypotek eller Handelsbanken Finans, tas också de besluten av det lokala kontoret.
– Ska en kund till exempel ha en tjänstebil hanterar vi hela ärendet här även om själva avtalet läggs upp via Handelsbanken Finans.
Detta decentraliserade arbetssätt är något som enligt Thony är en av förklaringarna till att Handelsbanken aldrig behövt begära ekonomiskt stöd från staten eller aktieägarna, inte ens under finanskriserna 1994 och 2008. Handelsbanken ses också internationellt som en av världens säkraste och starkaste banker.

Handelsbanken Hudiksvall

Bransch:
Bank


Email:
thny01@handelsbanken.se

Hemsida:
www.handelsbanken.se/hudiksvall

Adress:
Handelsbanken Hudiksvall
Box 113
82423 Hudiksvall

| 13 SENASTE FÖRETAGEN